صفحه 3
 • میز آموزشی ماشین های الکتریکی DC

  میز آموزشی ماشین های الکتریکی DC

 • میز برق صنعتی و ساختمان چهار کاربره پانچ

  میز برق صنعتی و ساختمان چهار کاربره پانچ

 • مجموعه آموزشی مدار گسترده تلفن همراه

  مجموعه آموزشی مدار گسترده تلفن همراه

 • میز آموزشی انرژی خورشیدی مقدماتی

  میز آموزشی انرژی خورشیدی مقدماتی

 • مجموعه آموزشی کولر گازی پنجره ای

  مجموعه آموزشی کولر گازی پنجره ای

 • موتور وگیربکس روشن شو پراید

  موتور وگیربکس روشن شو پراید

 • پکیج آموزشی S71200 پیشرفته با مدباس

  پکیج آموزشی S71200 پیشرفته با مدباس

 • استند آموزشی ترانسفورماتور

  استند آموزشی ترانسفورماتور

 • میز برق صنعتی فیشی تک کاربره

  میز برق صنعتی فیشی تک کاربره

 • مجموعه آموزشی مدار گسترده تبلت

  مجموعه آموزشی مدار گسترده تبلت

 • مجموعه آموزشی آبسرد کن

  مجموعه آموزشی آبسرد کن

 • پکیج آموزشی PLC S71200 مقدماتی

  پکیج آموزشی PLC S71200 مقدماتی

 • مجموعه آموزشی مدار گسترده لپ تاپ

  مجموعه آموزشی مدار گسترده لپ تاپ

 • میز آموزشی انرژی خورشیدی پیشرفته

  میز آموزشی انرژی خورشیدی پیشرفته

 • موتور و گیربکس روشن شو پژو 405

  موتور و گیربکس روشن شو پژو 405

 • پکیج اینورتر ( درایو )

  پکیج اینورتر ( درایو )

 • میز آموزشی برق صنعتی دو کاربره فیشی

  میز آموزشی برق صنعتی دو کاربره فیشی

 • دستگاه کمپرسور وکیوم

  دستگاه کمپرسور وکیوم

 • پکیج آموزشی PLC S71200 پیشرفته

  پکیج آموزشی PLC S71200 پیشرفته

 • میز آموزشی انرژی خورشیدی با صفحه گردان

  میز آموزشی انرژی خورشیدی با صفحه گردان