4.5 /5 20 5 1 نمایشگاه ساخت ایران 1396

نمایشگاه ساخت ایران 1396

  • نمایشگاه ساخت ایران 1396 1397/11/4

    حضور شرکت توان قدرت مامطیر در نمایشگاه ساخت ایران از  چهارم الی هفتم اردیبهشت ماه 1396 - نتیجه فوق العاده مثبت از لحاظ رضایت مشتریان عزیر از نحوه تولید محصولات آموزشی و نحوه پاسخ گویی از دستاوردهای این دوره از نمایشگاه بوده است
    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر
     

    نمایشگاه ساخت ایران 1396