4.7 /5 20 5 1 بازدید نماینده محترم اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی

بازدید نماینده محترم اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  • بازدید نماینده محترم اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی1400/3/20

    بازدید نماینده محترم اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی از شرکت توان قدرت مامطیر
    با توجه به ایجاد رشته آسانسور و پله برقی در استان خراسان رضوی، نماینده آن اداره محترم جهت بازدید عملکرد کاری و نحوه تولید محصول آموزشی آسانسور به استان مازندران سفر کرده و از نزدیک شاهد عملکرد کاری این محصول بهمراه تجهیزات بکار رفته آن نمود.

    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر

    بازدید نماینده محترم اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی