4.5 /5 20 5 1
مجموعه آموزشی ظرفشویی روشن شو
  • -سهولت در استفاده کاربر
  • -دارای نمایش شفاف تجهیزات ظرفشویی
  • -دارای اسکلت فلزی با پایه های چـرخ دار
  • -طراحی بسیار مناسب جهت سهولت در آموزش هنرجویان
  • -دارای قابلیت آموزش عملکرد ظرفشویی در حالت خاموش و حتی روشن
  • مشخصات
  • دانلود

یکی از قابلیت های ارزنده این مجموعه آموزشی شفاف سازی از لحاظ دید کاربر از تجهیزات بکار رفته شده در ماشین ظرفشویی است. اجرای مدار فعال ساز ظرفشویی روشن شو بصورت پک باز که کلیه تجهیزات بکار رفته در آن بصورت شفاف در معرض دید قرار گرفته که در امر آموزش بسیار کاربردی خواهد بود. دارای اسکلت فلزی با رنگ الکترو استاتیک و پایه های چرخ دار گردان ترمز دار از دیگر محاسن این مجموعه آموزشی به حساب می آید

4.6 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

لوازم خانگی مجموعه آموزشی ظرفشویی روشن شو Average rating: 4.43000858427491, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000