4.4 /5 20 5 1 بازدید اعضای محترم اداره آموزش و پرورش نوشهر از شرکت توان قدرت مامطیر

بازدید اعضای محترم اداره آموزش و پرورش نوشهر از شرکت توان قدرت مامطیر

 • بازدید اعضای محترم اداره آموزش و پرورش نوشهر از شرکت توان قدرت مامطیر1400/9/1

  شرکت توان قدرت مامطیر میزبان اعضای محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان نوشهر بهمراه برخی از مدیران هنرستان این شهرستان بوده است.
  این بازدید که جهت بررسی پتانسیل های موجود از این شرکت تولیدی بوده است، منجر به جلب رضایت کامل از نحوه تولید و استفاده از تجهیزات با بالاترین کیفیت گردید.
  مدیر عامل شرکت توان قدرت مامطیر جناب آقای مهندس محسن ایزدی ضمن تقدیر از حضور اعضای محترم، رزومه کاملی از عملکرد چندین ساله این شرکت در کل 31 استان کشور ارائه نمود.

  روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر

  بازدید اعضای محترم اداره آموزش و پرورش نوشهر از شرکت توان قدرت مامطیر