4.5 /5 20 5 1 بازدید سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور

بازدید سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور

 • بازدید سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور1400/9/13

  بازدید نمایندگان محترم سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور از شرکت توان قدرت مامطیر
  با توجه به همکاری های متعدد شرکت توان قدرت مامطیر با ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها، نمایندگانی از سازمان محترم نوسازی مدارس کشور جهت بازدید میدانی از محصولات تولیدی این شرکت به استان مازندران سفر نمودند.
  در پی مذاکرات فی مابین نمایندگان محترم با جناب آقای مهندس ایزدی مدیر عامل این شرکت، کلیه فعالیت های این شرکت با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور مطرح شده و پس از آن از واحد تولیدی این شرکت بازدید بعمل آمد.

  روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر

  بازدید سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور