صفحه 2
 • پکیج آموزشی لوگو پیشرفته

  پکیج آموزشی لوگو پیشرفته

 • میز برق صنعتی و ساختمان پانچ یک کاربره

  میز برق صنعتی و ساختمان پانچ یک کاربره

 • پکیج آموزشی الکترونیک آنالوگ

  پکیج آموزشی الکترونیک آنالوگ

 • استند آموزشی BMS (خانه هوشمند) سه

  استند آموزشی BMS (خانه هوشمند) سه

 • میز آموزشی ماشین های الکتریکی DC

  میز آموزشی ماشین های الکتریکی DC

 • میز برق صنعتی و ساختمان پانچی دوکاربره

  میز برق صنعتی و ساختمان پانچی دوکاربره

 • مجموعه آموزشی کولر اسپلیت روشن شو

  مجموعه آموزشی کولر اسپلیت روشن شو

 • پکیج آموزشی ترکیبی دیجیتال و آنالوگ

  پکیج آموزشی ترکیبی دیجیتال و آنالوگ

 • مجموعه آموزشی سولار استارتر

  مجموعه آموزشی سولار استارتر

 • استند آموزشی موتور روشن شو تیبا

  استند آموزشی موتور روشن شو تیبا

 • پکیج آموزشی PLC S7200

  پکیج آموزشی PLC S7200

 • استند آموزشی ترانسفورماتور

  استند آموزشی ترانسفورماتور

 • میز برق صنعتی و ساختمان چهار کاربره پانچ

  میز برق صنعتی و ساختمان چهار کاربره پانچ

 • مجموعه آموزشی مدار گسترده تلفن همراه

  مجموعه آموزشی مدار گسترده تلفن همراه

 • میز آموزشی انرژی خورشیدی مقدماتی

  میز آموزشی انرژی خورشیدی مقدماتی

 • موتور وگیربکس روشن شو پراید

  موتور وگیربکس روشن شو پراید

 • مجموعه آموزشی کولر گازی پنجره ای

  مجموعه آموزشی کولر گازی پنجره ای

 • پکیج آموزشی S71200 پیشرفته با مدباس

  پکیج آموزشی S71200 پیشرفته با مدباس

 • پکیج اینورتر ( درایو )

  پکیج اینورتر ( درایو )

 • میز برق صنعتی فیشی تک کاربره

  میز برق صنعتی فیشی تک کاربره

 • مجموعه آموزشی مدار گسترده تبلت

  مجموعه آموزشی مدار گسترده تبلت

 • میز آموزشی انرژی خورشیدی پیشرفته

  میز آموزشی انرژی خورشیدی پیشرفته

 • موتور و گیربکس روشن شو پژو 405

  موتور و گیربکس روشن شو پژو 405

 • مجموعه آموزشی آبسرد کن

  مجموعه آموزشی آبسرد کن

 • پکیج آموزشی PLC S71200 مقدماتی

  پکیج آموزشی PLC S71200 مقدماتی

 • پکیج آموزشی PLC S71200 پیشرفته

  پکیج آموزشی PLC S71200 پیشرفته

 • میز آموزشی برق صنعتی دو کاربره فیشی

  میز آموزشی برق صنعتی دو کاربره فیشی

 • موتوروگیربکس روشن شوسمندEF7

  موتوروگیربکس روشن شوسمندEF7

 • دستگاه کمپرسور وکیوم

  دستگاه کمپرسور وکیوم

 • میز آموزشی انرژی خورشیدی با صفحه گردان

  میز آموزشی انرژی خورشیدی با صفحه گردان