صفحه 1
 • پکیج آموزشی لوگو مقدماتی

  پکیج آموزشی لوگو مقدماتی

 • استند آموزشی ماشین ترکیبی AC-DC-Trans

  استند آموزشی ماشین ترکیبی AC-DC-Trans

 • میز برق صنعتی پانچ یک کاربره

  میز برق صنعتی پانچ یک کاربره

 • آسانسور واقعی سه ایستگاه سخنگو

  آسانسور واقعی سه ایستگاه سخنگو

 • ربــات آموزشی چندکاره

  ربــات آموزشی چندکاره

 • مجموعه آموزشی مدار گسترده جاروبرقی

  مجموعه آموزشی مدار گسترده جاروبرقی

 • میز آموزشی الکترونیک1

  میز آموزشی الکترونیک1

 • پکیج آموزشی BMS (خانه هوشمند) سطح یک

  پکیج آموزشی BMS (خانه هوشمند) سطح یک

 • پکیج آموزشی لوگو پیشرفته

  پکیج آموزشی لوگو پیشرفته

 • استند آموزشی ماشین الکتریکی AC

  استند آموزشی ماشین الکتریکی AC

 • میز برق صنعتی با صفحه پانچ دوکاربره

  میز برق صنعتی با صفحه پانچ دوکاربره

 • مجموعه آموزش پله برقی

  مجموعه آموزش پله برقی

 • مجموعه آموزشی لباسشویی روشن شو

  مجموعه آموزشی لباسشویی روشن شو

 • پکیج آموزشی BMS (خانه هوشمند) سطح دو

  پکیج آموزشی BMS (خانه هوشمند) سطح دو

 • استند آموزشی موتور روشن شو پراید

  استند آموزشی موتور روشن شو پراید

 • میز آموزشی الکترونیک 2

  میز آموزشی الکترونیک 2

 • میز برق صنعتی پانچ چهار کاربره دو طرفه

  میز برق صنعتی پانچ چهار کاربره دو طرفه

 • مجموعه آموزشی ظرفشویی روشن شو

  مجموعه آموزشی ظرفشویی روشن شو

 • پکیج های آموزشی الکترونیک صنعتی

  پکیج های آموزشی الکترونیک صنعتی

 • استند آموزشی BMS (خانه هوشمند) یک

  استند آموزشی BMS (خانه هوشمند) یک

 • استند آموزشی موتور روشن شو پژو 405

  استند آموزشی موتور روشن شو پژو 405

 • پکیج آموزشی PLC S7200

  پکیج آموزشی PLC S7200

 • میز آموزشی ماشین های الکتریکی DC

  میز آموزشی ماشین های الکتریکی DC

 • میز برق صنعتی و ساختمان پانچ یک کاربره

  میز برق صنعتی و ساختمان پانچ یک کاربره

 • مجموعه آموزشی یخچال روشن شو

  مجموعه آموزشی یخچال روشن شو

 • پکیج آموزشی مدار منطقی

  پکیج آموزشی مدار منطقی

 • استند آموزشی BMS (خانه هوشمند) دو

  استند آموزشی BMS (خانه هوشمند) دو

 • پکیج آموزشی PLC S71200 مقدماتی

  پکیج آموزشی PLC S71200 مقدماتی

 • مجموعه آموزشی موتور روشن شو سمند EF7

  مجموعه آموزشی موتور روشن شو سمند EF7

 • مجموعه آموزشی فریزر روشن شو

  مجموعه آموزشی فریزر روشن شو