4.4 /5 20 5 1 نمایشگاه ساخت ایران 1398

نمایشگاه ساخت ایران 1398

  • نمایشگاه ساخت ایران 13981398/9/26

    حضور مجدد شرکت توان قدرت مامطیر در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران واقع در سالن میلاد - نمایشگاه بین المللی تهران از 26 الی 29 آذر ماه 1398.
     این نمایشگاه که با حمایت مستقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور تشکیل میگردد، حمایت بسیار خوبی به کلیه مراکز آموزشی در جهت اعمال تخفیفات ویژه خرید تجهیزات آموزشی داشته که امسال هفتمین دوره خود را پشت سر خواهد گذاشت.
    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر

    نمایشگاه ساخت ایران 1398