4.7 /5 20 5 1 نمایشگاه ساخت ایران 1397

نمایشگاه ساخت ایران 1397

  • نمایشگاه ساخت ایران 1397 1397/11/4

    حضور پر رنگ شرکت تولیدی توان قدرت مامطیر در جمع تولید کنندگان داخلی در نمایشگاه ساخت ایران از  سوم الی ششم دی ماه 1397 که منجر به عقد تعداد زیادی قرارداد کاری فی مابین این شرکت با مراکز مختلف آموزشی کشور گردید. 
    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر
     

    نمایشگاه ساخت ایران 1397