4.5 /5 20 5 1 دیدار مدیران توان قدرت و فنی و حرفه ای استان مازندران

دیدار مدیران توان قدرت و فنی و حرفه ای استان مازندران

  • دیدار مدیران توان قدرت و فنی و حرفه ای استان مازندران1397/11/4

    در دیدار مدیر عامل شرکت توان قدرت مامطیر "جناب آقای مهندس محسن ایزدی" و همچنین مدیر کل فنی و حرفه ای استان مازندران " جناب آقای مهندس درویشی" در خصوص اهمیت حضور مراکز فنی و حرفه ای تاکید گردید. همچنین با توجه به استاندارهای تعریف شده در سازمان فنی و حرفه ای نیازسنجی گردیده و طرفین وعده همکاری در توسعه روند آموزشی دادند. در پایان مدیر عامل شرکت توان قدرت مامطیر از آقای درویشی "مدیر کل فنی و حرفه ای استان" در خصوص تلاش بی توقف وی در خصوص تقویت مهارت آموزی جوانان استان سر سبز مازندران تشکر و قدردانی نمود
    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر

    دیدار مدیران توان قدرت و فنی و حرفه ای استان مازندران