4.7 /5 20 5 1 بازدید پروفسور جهانشاهی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

بازدید پروفسور جهانشاهی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

 • بازدید پروفسور جهانشاهی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور1400/2/1

  بازدید پروفسور جهانشاهی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، دکتر پاشایی معاونت دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران، مهندس فتاحی ریاست دانشکده دولتی امام صادق (ع) بابل بهمراه هیئت همراه از شرکت توان قدرت مامطیر:

  در پی این بازدید مدیر عامل شرکت توان قدرت مامطیر آقای مهندس محسن ایزدی که از فارغ التحصیلان دانشکده امام صادق (ع) بابل بوده اند گزارشی از رزومه های کاری در دانشکده های فنی و حرفه ای استان ها، نحوه تولید محصولات آموزشی و میزان رضایت مشتریان و همچنین به کارگیری نیروی انسانی از فارغ التحصیلان دانشکده های فنی و حرفه ای ارائه نمود.
  در پایان جناب آقای پروفسور جهانشاهی بر انجام فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید، پشتیبانی و مانع زدایی در سال جاری تأکید داشته و دانشگاه فنی و حرفه ای را بعنوان دانشگاه مهارت محور، پشتیبان شرکت های تولید کننده داخلی با حذف واسطه گری دانسته اند.
  روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر

  بازدید پروفسور جهانشاهی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور