4.6 /5 20 5 1 بازدید نمایندگان محترم اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی

بازدید نمایندگان محترم اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی

  • بازدید نمایندگان محترم اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی1397/11/4

    با توجه به همکاری مکرر این شرکت در خصوص تجهیز کارگاههای مختلف آموزشی، شرکت توان قدرت مامطیر جهت بازدید از محصولات بروز این شرکت برای ارتقا کارگاههای آموزشی دعوت بعمل آورده است. لذا در پی جلسه فنی برگزار شده در خصوص ارتقا محصول و همچنین ارتقا سطح علمی اساتید آن استان، مدیر عامل این شرکت اشاره به برگزاری دوره رایگان بازآموزی اساتید مراکز استان گلستان نموده که مورد استقبال ویژه مهمانان گردید.
    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر
     

    بازدید نمایندگان محترم اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی