4.6 /5 20 5 1 بازدید اعضای اداره کل آموزش و پرورش مازندران

بازدید اعضای اداره کل آموزش و پرورش مازندران

  • بازدید اعضای اداره کل آموزش و پرورش مازندران 1397/11/4

    با توجه به جلسه هم اندیشی و همچنین بازدید از خط تولید شرکت توان قدرت مامطیر از جانب اعضای محترم اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، نحوه تولید و کارا بودن تجهیزات بر طبق استاندارهای تعریف شده وزارت آموزش و پرورش مورد استقبال بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته و طرفین نسبت به ایجاد فضایی مناسب برای رشد دانش آموزان با تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی بروز و با کیفیت تأکید داشته و بحمدالله همکاری با شرکت توان قدرت مامطیر را مفید دانسته اند.
    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر
     

    بازدید اعضای اداره کل آموزش و پرورش مازندران